top of page

Add Branding Int AB

Vår Affärsidé är att erbjuda helhetskoncept som underlättar arbetet för våra användare och uppdragsgivare. Att samla olika arbetsverktyg och funktioner kombinerat med mervärde är vår specialitet. Vi arbetar med dynamiska modeller som hela tiden utvecklas baserat på vad marknaden erbjuder.

GMT-God Man Team
Vår vision är att erbjuda en smart plattform för dig som arbetar som godman/förvaltare där du enkelt registrerar allt material, får rapporter i realtid så du enkelt kan skriva ut och följa händelser för varje huvudman. Allt du behöver finns i din plattform så det är bara att logga in och börja jobba direkt.
Enkelt - snabbt - effektivt!

Arbeta i trygg och säker miljö
Du behöver aldrig oroa dig för att bli av med filer eller att bli hackad eftersom allt ditt material finns på EU-anpassad GDPR server med back up service. Alla dina filer lagras automatiskt i ett moln som är integrerat med plattformen så det sköts helt sömlöst. Tryggheten att aldrig behöva oroa sig för att bli av med något eller att bli hackad innebär att du kan fokusera dig på ditt abete och när du väl kommit igång kommer du att märka att du kan arbeta effektivt och få tid över.

Beach Deck
Uppbyggnad av GMT-Godman Team konceptet

GMT-Godman Team plattform fröet började växa när en situation vår familj uppstod och som krävde en neutral part för att tillvarata en familjemedlems intressen.

I den mest turbulenta fasen i början fick jag ta hand om familjemedlemmen, alla dokument samt de myndighetskontakter som krävdes.
 

Nyttan att ha allt samlat och sökbart gjorde stor skillnad i processen.

Att kunna filtrera och analysera underlag bidrog till att finna värdefulla mönster som behövde åtgärdas.

rs.200px.png

Konceptutvecklare

Då jag arbetat med en webbaserad orderplattform med stor flexibilitet de senaste 3-åren som Add Branding utvecklat föddes idén att utveckla en plattform med alla arbetsverktyg som behövs att sköta uppdraget som godman/förvaltare.

Konceptet med GDPR Register, Kassabok och Godman Administration i kombination med digitala blanketter började ta form.

I november 2021 är plattformen klar och testas av referenspersoner med uppdrag som godman/ och förvaltare.

bottom of page