top of page

Köpvillkor privatpersoner

GMT_villkor.png

Att ansluta sig till God Man Team sker i olika steg och du godkänner upplägget under provperioden 30 dagar och du får ett ordererkännande för godkännande innan vi startar abonnemanget. Därefter löper GMT BAS med månadsvisa betalningar och du kan när som helst säga upp ditt GMT BAS abonnemang. GMT PLUS och GMT PREMIUM löper årsvis med rabatterat pris. Du väljer betalningsmodell som passar dig med KLARNA.

Du börjar med att anmäla ditt intresse för det paket som du tycker fyller dina behov. Du förbinder dig ej till något. Det ger oss bara en indikation på vad du är intresserad av.

Anmäl intresse

Därefter kontaktar vi dig och stämmer av dina behov och kommer fram till ett upplägg som passar dig och hur du vill jobba.

Vi kontaktar dig

Vi anpassar efter
dina önskemål

Vid kontakten stämmer vi av på vilken nivå du vill börja och om du vill starta med neutrala moduler eller anpassade.

Start efter ditt
godkännande

Vi gör de anpassningar som du önskar och du har 14 dagar på dig att komma med önskemål och när du godkänt upplägget skickar vi ordererkännande och startar abonnemanget.

Välj betalning med

KLARNA

När du startar ditt abonnemang väljer du betalning för dina årsabonnemang med KLARNA. Vill du betala hela årsavgiften direkt får du max rabatt. Väljer du att dela upp dina betalningar tillkommer avgift till Klarna. Beloppen visas när du väljer betalning.

Ångerrätt på
abonnemang

Du har rätt att ångra dig inom 14 dagar från att avtalet ingicks och abonnemanget startades. Välj i så fall ett av följande alternativ:
1. Kontakta vår kundtjänst 040 6610042 eller maila till kundtjanst@godmanhub.se inom ångerfristen.
2. Skriv ut Konsumentverkets ångerblankett och skicka den till Add Branding Int AB, Stevenson, Drottninggatan 36, 211 41 Malmö eller maila till kundtjanst@godmanteam.online.

Stäm av med oss

Du kan alltid stämma av med oss så vi kan komma fram till en lösning som du blir nöjd med.

Intresserad? Kontakta vår support 040 6610042

bottom of page