top of page
GMT_GDPR_top.png

GDPR
The General Data Protection Regulation

GodmanTeam är en helt GDPR anpassad plattform vad gäller all hantering av personuppgifter. Vi följer Dataskyddsförordningen enligt IMY:s anvisningar. Våra servrar finns i EU och all kund- och användarinformation registreras och förvaras enligt föreskrifterna.

IMY-Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) förordar följande "Så långt det går bör personuppgifter hanteras i gemensamma system med behörighetsstyrning".

Add Branding Int AB har avtal med leverantören och vi följer Dataskyddsförordningen:s förskrifter både vad gäller personuppgifter för våra kunder och våra uppdragsgivares kunder.

GMT_servercloud_1920.jpg
Omfattande skyddsåtgärder

Professionell övervakning av server-driften 24/7 året runt. All data skickas i krypterade transportkanaler och regelbunden säkerhetskopiering sker flera gånger per dygn vilket innebär max trygghet för dig som användare.

GMT_computer_man_woman_1920.jpg
Specialister o skicklig personal

Specialister och skicklig personal ansvarar för totalupplägget och vi har nära kontakt med vår leverantör som svarar på teknikrelaterade frågor inom 8-timmar och åtgärdar uppkomna situationer omgående.

GMT_men_in_phpne.png
EU certifierat datacenter

Enligt GDPR får endast servrar inom EU användas och all serverdrift är GDPR anpassad i EU certifierade datacenter.
Hantering av personuppgifter sker med full sekretess och behörighetssystem enligt de riktlinjer som gäller.

Intresserad? Kontakta vår support 040 6610042

bottom of page