top of page

GMT - God Man Team plattform

Allt samlat - Där du är uppkopplad!

GMT_register_vy-01.png

Kontaktregister

Etiketter och lista per kategori

Registrera enkelt dina kontakter i ett register och ge etikett per grupp. Därefter sorterar du respektive grupp i olika vyer och kan skriva ut listor per grupp.
All kontaktinformation i GMT plattformen hämtas från detta register sedan kopplar du enkelt uppgifter till olika dokument.
Förprogrammerade uppgifter till:

 

 • Sveriges kommuner med telefonnummer

 • Sveriges Tingsrätter med telefonnummer

 • Nyttiga länkar till Skatteverket

GMT_kassabok.png

Kassabok

Bokföring och rapporter i realtid

Här registrerar du alla händelser per konto. Du kan även skanna och spara kvitto per händelse så du har allt samlat. Behöver du kopia laddar du bara ner.
Du anger period i Kassaboken och efter avslutad period printar du ut en digital rapport i pdf format som du skickar till Överförmyndarenheten.
Allt registreras i realtid i din GMT Team Plattform.
Följande konton finns i Kassaboken:

 

 • Bank

 • Inkomster

 • Utgifter

 • Tillgångar (förteckning)

 • Skulder (förteckning)

 • Lösöre (förteckning)

GMT_kassabok.png
GMT_rapport.png

God Man Administration

Digitala blanketter

Digitala blanketter för din God Man administration med kopplade uppgifter till kontaktregistret där du anger dina uppgifter första gången. Därefter ändrar du bara perioden du ska redovisa.
Vill du digitalisera fler blanketter ingår det i GMT-PLUS paketet att vi anpassar och digitaliserar de blanketter du önskar.
Följande blanketter ingår i alla paket:

 

 • Redogörelse utfört arbete

 • Körjournal

 • Kvitton/utlägg
   

Inbyggd Manual

Bara ett klick bort

GMT Team Plattformen har inbyggd manual så du kan komma igång snabbt. Bara klicka på respektive knapp så blir du guidad.

När du kontaktar Supporten får du i vissa fall en snippet med bild på hur kan komma vidare när du kört fast. Dessa kan du sedan spara i ditt Manualbibliotek med egna anteckningar.

Du kan även spara nyttiga länkar i ditt bibliotek.

GMT_manual.png

Intresserad? Kontakta vår support 040 6610042

bottom of page